Install Apache Tomcat 6 on Ubuntu

Nếu bạn đang sử dụng Ubuntu và muốn cài đặt Apache Tomcat 6, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau. Hehe…cái này mình dịch lại và update một số lệnh mới.

Điều đầu tiên, tất nhiên là máy bạn đã có cài java ( nên là sun-java nhé). Nếu chưa có thì cài đặt bằng lệnh:

sudo apt-get install sun-java6-jdk

Cấu hình mặc định java bạn xem bài hướng dẫn cài “Hướng dẫn cài đặt Eclipse 3.5 trên Ubuntu 9.04”
Sau đó bạn down apache về:

http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.26/bin/apache-tomcat-6.0.26.tar.gz

Giải nén:

tar xvzf apache-tomcat-6.0.26.tar.gz

Move:

sudo mv apache-tomcat-6.0.26 /usr/local/tomcat

Tomcat cần cấu hình JAVA_HOME, cách tốt nhất là bạn edit .baskrc file đoạn code sau:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

Để cho Tomcat tự động chạy khi khởi động bạn làm như sau:
Gõ lệnh:

sudo gedit /etc/init.d/tomcat

Paste đoạn code sau vào:

# Tomcat auto-start
#
# description: Auto-starts tomcat
# processname: tomcat
# pidfile: /var/run/tomcat.pid

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

case $1 in
start)
sh /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
;;
stop)
sh /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
;;
restart)
sh /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
sh /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
;;
esac
exit 0

Sau đó lưu lại và gõ tiếp lệnh:

sudo chmod 755 /etc/init.d/tomcat

Bước cuối cùng là liên kết với startup.sh ban đầu:

sudo ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc1.d/K99tomcat
sudo ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc2.d/S99tomcat

Xong ! Enjoy!!!

Advertisements

One thought on “Install Apache Tomcat 6 on Ubuntu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s