How to fix bug ” Can not find jdk on computer”

Các bạn đã bao giờ gặp lỗi này chưa?

Java SE Development Kit (JDK) was not found on this computer
JDK 6 or JDK 5 is required for installing the Netbeans IDE. Make sure that the JDK is properly installed and run installer again. You can specify valid JDK location using -javahome installer argument.

Thiệt là bực mình khi bạn cài đi cài lại JDK, thậm chí cài lại windows lun mà cũng vẫn bị lỗi như vậy. Sau những khó khăn như vậy mình đã mò được cách fix lỗi này như sau:
Bạn có 1 file cài đặt có đuôi .exe ví dụ của mình là :

java-tools-bundle-update7-windows.exe

Mở cmd: Start ->Run-> Gõ vào cmd. Màn hình Cmd hiện lên. Bạn di chuyển tới thư mục chứa file trên rồi gõ lệnh sau:

tên file  –extract java -jar bundle.jar

Ví dụ của mình là :

java-tools-bundle-update7-windows.exe –extract java -jar bundle.jar

Sau đó bạn bấm các lựa chọn cài đặt y chang như bình thường.

Advertisements

One thought on “How to fix bug ” Can not find jdk on computer”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s