Hướng dẫn cài đặt Eclipse 3.5 trên Ubuntu 9.04

Chào các bạn sau nhiều ngày mò mẫm trên Internet phát hiện một bài hướng dẫn cài đặt hết sức dễ hiểu và nhẹ nhàng nên dịch lại để mọi người tham khảo.
Quá trình cài đặt diễn ra theo các bước sau:

 1. Cài đặt Sun Java JDK:
  #sudo apt-get install sun-java6-jdk
  
 2. Đặt Sun Java làm mặc định thay cho java có sẵn: java mặc định trên Ubuntu 9.04 có thể là ‘icedTea’ hoặc Open JDK do đó bạn cần kiểm tra thông tin java trên máy bạn bằng lệnh và chỉnh sửa ( nếu cần):
  #java -version

  Nếu java mặc định không là Sun Java thì ta cần chỉnh lại:

  #sudo update-alternatives --config java

  Sau đó chọn đường dẫn là /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java.

 3. Tìm một icon cho Eclipse: bạn có thể down load cái icon này cũng đc http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista-eclipse.png
 4. Down Eclipse: truy cập địa chỉ sau và download bản eclispe mà bạn muốn: http://www.eclipse.org/downloads/, lưu lại trên desktop.
 5. Giải nén Eclipse: mở terminal lên và chạy các lệnh sau :
 6. #cd ~/Desktop
  #tar xzf eclipse-SDK-3.5.1-linux-gtk.tar.gz (thay bằng tên file mà bạn down)
  #sudo mv eclipse /opt/eclipse
  #sudo mv Vista-eclipse.png /opt/eclipse
  #cd /opt
  #sudo chown -R root:root eclipse
  #sudo chmod -R +r eclipse
  #cd /opt/eclipse
  #sudo chmod +x eclipse
 7. Tạo shell thực thi cho eclipse: mở terminal lên và chạy các lệnh sau:
  #sudo touch /usr/local/bin/eclipse
  #sudo chmod 755 /usr/local/bin/eclipse
  #sudo gedit /usr/local/bin/eclipse

  Sau đó chèn đoạn code này vào và save file lại:

  #!/bin/sh
  export ECLIPSE_HOME=/opt/eclipse
  $ECLIPSE_HOME/eclipse $*
  
 8. Tạo Gnome menu:
  #sudo gedit /usr/share/applications/eclipse.desktop

  Sau đó copy paste đoạn code sau vào lưu lại:

  [Desktop Entry]
  Encoding=UTF-8
  Name=Eclipse
  Comment=Eclipse Galileo IDE
  Exec=eclipse
  Icon=/opt/eclipse/Vista-eclipse.png
  Terminal=false
  Type=Application
  Categories=GNOME;Application;Development
  StartupNotify=True
 9. Chạy thử Eclipse:
  #/opt/eclipse/eclipse –clean

Bây giờ bạn có thể chạy eclipse bằng cách truy cập: Applications->Programming->Eclipse

Advertisements

6 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Eclipse 3.5 trên Ubuntu 9.04

 1. Các bạn cài theo cách trên nếu bị lỗi “not found java machine” thì thêm 2 dòng bày vào file eclipse.ini
  -vm
  đường dẫn tới nơi bạn cài java.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s