Gmail có tính năng dịch tự động

Bất kỳ người dùng Gmail nào cũng có thể sử dụng tính năng này, áp dụng cả cho bộ ứng dụng Google Apps. Việc tích hợp khả năng dịch tự động vào trong Gmail hy vọng sẽ đơn giản sự liên lạc giữa những người nói nhiều thứ tiếng khác nhau, cho phép họ viết e-mail bằng tiếng mẹ đẻ.

Trong ngữ cảnh của bộ Google Apps, tính năng mới cho phép các bộ phận ở nhiều nước khác nhau nhưng thuộc cùng một tổ chức liên lạc nội bộ với nhau và liên lạc ra ngoài với các đối tác, khách hàng.

Google thừa nhận là công nghệ dịch máy của họ vẫn chưa hoàn thiện nhưng họ vẫn duy trì nó vì cho rằng ít nhất công nghệ này cũng làm người nhận hiểu được đại ý bức thư.

Để bật tính năng mới, người dùng Gmail và Google Apps Standard Edition hãy bấm vào menu “Settings” rồi chọn “Labs” còn những người dùng Gmail với Google Apps Premier và Google Apps Education phải được nhà quản trị bật Gmail Labs trong bảng điều khiển (control panel) của họ.

Nguồn PCWorld Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s